Проектантската фирма "Георги Златев-2000" е основана през 1999г., с цел да създаде идеалния за вашите нужди проект. Тя се ръководи от арх. Златев и е в сътрудничество с опитни инженери.

Фирмата организира изготвянето на комплект от архитектурни и инженерни проекти на жилищни, обществени, търговски, производствени и друг вид сгради.

Проектантите акцентират върху уникалността и впечатляващия облик на архитектурната творба, но също така предлагат и по-обикновени решения.

Споделете вижданията си за мечтаната от вас сграда. С помощта на вашите идеи и творческия опит на проектантите, гарантирано ще получите желания от вас резултат.

 

 

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ - 2000

 

аа
Авторска разработка, 2009. Георги Златев.
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР В КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 01385